Gizlilik Politikası

Schaeffler Grup (Schaeffler Automotive Aftermarket Gmbh & Co. KG ve bağlı şirketleri) ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Online teklifimizi kullanırken gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerin işlenmesinde yürürlükteki veri koruma yasalarına riayet edilmektedir. 

I.     Veri işleme hakkında genel bilgiler
1     Kişisel verilerin işlenme kapsamı ve amacı

İlke olarak, kişisel verilerinizi sadece işlevsel bir web sitesinin yanı sıra web sitesinde içerik ve hizmetlerimizi sunmak için gerekli olduğu ölçüde topluyor ve kullanıyoruz. Kişisel verileriniz düzenli olarak toplanır ve ancak onay vermeniz halinde kullanılır. Verilerin işlenmesine kanunun izin verdiği durumlar buna istisnadır.

2.     Veri işleme için yasal dayanak

Kişisel verilerinizin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir.
Kişisel verilerin belirli amaçlarla işlenmesine onay verdiyseniz, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak KVKK 5/1 maddesidir. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Geri çekme işleminin sadece ileriye dönük geçerli olacağını lütfen unutmayın. Cayma işleminden önceki, rıza esasına dayalı işleme geri çekme işleminden etkilenmez.
Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası bağlamında veya bir sözleşmeye taraf olmadan önce talebiniz üzerine adımlar atılması için kişisel verilerin işlenmesi KVKK m.5/2(c) maddesine dayanmaktadır. Veri işlemenin amaçları, ilgili sözleşme belgelerine ve sözleşmenin konusuna tabidir.
Kişisel verilerin işlenmesi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli ise, KVKK m.5/2(ç) yasal bir dayanak teşkil eder.
Veri işleme Schaeffler veya üçüncü taraflarca meşru menfaatler doğrultusunda gerekli ise (örn. yasal talepler oluşturmak veya savunmak; BT güvenliğini sağlamak; suçları önlemek; iş yapmak ve hizmet ve ürünleri daha da geliştirmek için) ve veri sahibi olarak çıkarlarınız, temel hak ve özgürlükleriniz yukarıda belirtilen menfaati geçersiz kılmıyorsa, KVKK m.5/2(f) maddesi verinin işlenmesi için hukuki dayanak teşkil eder.

3.     Veri silme ve saklama süresi 
Kişisel verilerinizi, ilgili amaca ulaşmak için gerekli olduğu süre boyunca işliyor ve saklıyoruz. Buna ek olarak, veri sorumlusu olarak tabi olduğumuz bir hükmün yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere saklanabilecektir. Verilerin artık gerekli olmaması veya yukarıda belirtilen kanunlarda öngörülen saklama süresinin dolması durumunda, verileriniz düzenli olarak silinir. 


4.    Schaeffler Türkiye içinde ve üçüncü şahıslarca kişisel verilere erişim

Schaeffler Türkiye bünyesinde, bu kuruluşlar, verilerinize "en sınırlı erişim" (kullanıcı haklarının mümkün olan en düşük düzeyde temliki) ve "bilinmesi gerekli" prensibinin (sadece gerekli durumlarda veri bilgisi) bir parçası olarak erişim kazanırlar. 
Schaeffler Türkiye dışındaki üçüncü taraflara, yasal hükümler gerekli ise, onayınızı verdiyseniz veya yetkili veri işleyenin KVKK gerekliliklerine uymayı kabul etmesi halinde veri aktarabiliriz. 

Bu koşullar altında, kişisel veri alıcıları: gerekirse, yetkili şirket içi departmanları (örn. pazarlama, satış) ve dış hizmet sağlayıcıları (örn. kampanyaların uygulanması için ajanslar, REPXPERT'te bonus mağaza siparişleri olması durumunda hizmet sağlayıcıları ve yazılım bakımı ve bilgi teknolojisi desteği için hizmet sağlayıcıları) olabilir.

5.    Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılması
Türkiye dışındaki ülkelere ("üçüncü ülkeler") veri aktarımı, sadece KVKK m. 9’a uygun olarak kanunların gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hallerde, onayınızı verdiğiniz durumlarda veya bir veri işleyici tarafından veri işlemenin bir parçası olarak gerçekleşecektir. Üçüncü ülkelerde servis sağlayıcıların görevlendirilmesi durumunda, bu kişiler yazılı talimatlara ek olarak, AB standart sözleşme maddelerini kabul etmek ve Türkiye’deki veri koruma standartlarına uymakla yükümlüdür.

6.    BT güvenliği ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Schaeffler Türkiye olarak, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini kullanarak verilerinizi kazara ya da kasıtlı olarak yok edilmeye, değiştirilmeye, kayıplara ya da yetkisiz kişilerin erişimine karşı koruyoruz. Bu koruma önlemleri, ilgili yeni teknik imkanlara uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz sipariş veya sorgulamalar gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır.  Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit sembolünden tanıyabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, sizden tarafımıza aktarılan veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Web sitelerimiz, diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar içerebilir. Gizlilik politikamız bu web siteleri için geçerli değildir.

7.    Kişisel veri sağlama yükümlülüğü
Bir sözleşmeye taraf olurken, sözleşmenin tesis edilmesi, uygulanması ve feshi için ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek üzere veya Schaeffler’in yasal hükümler uyarınca toplaması gereken kişisel verileri sağlamanız gerekmektedir. Bu veriler olmadan Schaeffler ile sözleşme tesis etmeniz mümkün olmayacaktır. 

Bu web sitesinde ihtiyari olarak kullanabileceğiniz teklifler ve hizmetler sunuyoruz. Verilerinizi bize sunmakla yükümlü olmasanız da, kişisel verilerinizi sağlamadığınızda, tekliflerimizi ve hizmetlerimizi kullanamayabilirsiniz.


9.    Kişisel verilerinizin kaynakları
Sizden aldığımız verileri kullanıyoruz.

II.     Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması için veri işleme 

Varsayılan olarak, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, internet hizmet sağlayıcınızın adı, IP adresiniz, sitemize hangi web sitesinden yönlendirildiğiniz, web sitemizde gezdiğiniz sayfalar, ayrıca ziyaret tarihi ve süresi ağ sunucularımız tarafından kaydedilir. Bu veriler sistemlerimizin günlük dosyalarında saklanır. Ancak, IP adresinin kullanımı teknik açıdan gerekli kapsamla sınırlıdır ve IP adresi kısaltılır. Bu nedenle, sadece anonim olarak kullanıldığı için IP adresini bir kullanıcıya atamak mümkün değildir. Veriler kişisel verilerle birleştirilmez.
 
Verilerin geçici olarak saklanmasına ilişkin yasal dayanak KVKK m.5/2 f maddesidir. 

Kısaltılmış IP adresinin sistemlerimiz tarafından geçici olarak saklanması, teknik olarak web sitesinin terminal cihazınıza gösterilmesi için gereklidir. Web sitesinin işlevselliğini sağlamak için günlük dosyalarında depolama yapılır. Veriler bu bağlamda pazarlama amacıyla analiz edilmemektedir. Verilerin bu surette işlenmesinde, KVKK m.5/2 fmaddesi uyarınca meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

Web sitesinin sunulması amacıyla verilerin toplanması ve günlük dosyalarında depolanması web sitesinin çalışması için gereklidir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkınız bulunmamaktadır. 

III.     Web sitesinde sunulan hizmetlerle ilgili veri işleme

Web sitemizde çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetlerin kullanılması için sizden kişisel veri talep etmekteyiz. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız her zaman isteğe bağlıdır. 

1.    İletişim ve talep formlarımızın kullanımı
Web sitemizde bizimle elektronik ortamda iletişime geçebileceğiniz iletişim ve talep formları bulunmaktadır. 

İletişim formlarını kullanmak için, yıldız ile işaretlenen ilgili giriş maskelerine zorunlu bilgileri girmeniz gerekmektedir (örn. e-posta adresiniz). Bunlar dışında yer alan diğer tüm bilgileri sağlamak isteğinize bağlıdır. Bu kişisel veriler şirketimizin veri işlemekten sorumlu departmanına gönderilecek ve sistemlerimizde saklanacaktır. İletiniz gönderilirken tarih ve saat bilgisi kaydedilir. Talep sürecinde verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı alacağız. 

Giriş maskelerine girilen veriler, sadece talebinizi işlemek için kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz KVKK m.5/1maddesi uyarınca işlenir. 

İletişim sürecinin tamamlanmasının ardından veriler derhal silinir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı aftermarket.tr@schaeffler.com adresine e-posta göndererek dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, sözleşmenin bir parçası olarak saklanan tüm kişisel veriler, ileride geçerli olmak üzere silinecektir. Cayma zamanınıza bağlı olarak talebinizi karşılayamayabiliriz. 

2.    Schaeffler bilgi servisi tekliflerinin veya Schaeffler REPXPERT müşteri iletişimi hizmetlerinin kullanımı
Web sitesinde, Schaeffler bilgi hizmeti tekliflerine ücretsiz kayıt olma imkanı sunuyoruz.

Schaeffler Bilgi Hizmeti tekliflerine kaydolduğunuzda ve ilgili onayınızı verdiğinizde, e-posta, telefon, SMS ve/veya WhatsApp gibi anlık mesaj hizmetlerden Schaeffler Grubunun reklam ve bilgilendirmeleri (örn. haber bülteni; fuar ve etkinlik davetiyesi; ürün, hizmet, teklif ve promosyonlar hakkında bilgi; anketler ve şirket haberleri dahil), bilgi hizmeti tekliflerine kayıt olurken giriş maskesine girdiğiniz adreslere iletilir. Bilgi hizmetlerini kullanmak için, e-posta adresinizi ve giriş maskelerinde zorunlu olarak işaretlenmiş diğer bilgileri (örneğin: isim, şirket ve telefon numarası) sağlamanız gerekmektedir. Bu veriler, size reklam ve bilgilendirme mesajları göndermek üzere toplanmaktadır. Bu amaçla, veri işleme için anlaşmalı olduğumuz üçüncü tarafları (hizmet sağlayıcıları) görevlendirerek verilerinizi bu üçüncü taraflardan herhangi birine aktarabiliriz Kayıt formunu gönderdikten sonra, belirttiğiniz e-posta adresine bir onay e-postası alacaksınız. Kayıt işlemi yalnızca, e-postadaki bağlantıya tıklayarak onay vermeniz durumunda geçerli olacaktır. 

Kayıt işleminin ardından, kişisel verileriniz KVKK 5/1 maddesi uyarınca işlenmektedir. 

Veriler, veri toplama amaçlarının ortadan kalkması durumunda derhal silinecektir. Bu nedenle, bilgi hizmeti kaydı etkin olduğu sürece veriler saklanacaktır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı, unsubscribe@schaeffler.com adresine e-posta göndererek ya da size gönderdiğimiz mesajlardaki "abonelikten çık" linkine tıklayarak, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere, herhangi bir zamanda bilgi hizmetinden cayma hakkına sahipsiniz. 

REPXPERT Portalı’nda şu süreç geçerlidir: Burada, size gönderdiğimiz mesajlardaki "abonelikten çık" linkine tıklayarak veya REPXPERT profilinizdeki "REPXPERT Müşteri İletişimi" altındaki onay işaretini kaldırarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere, geri alabilirsiniz ve böylece veri takibinden ayrılırsınız.

Her iki durumda da iletişim amacıyla saklanan tüm kişisel veriler silinir. Onayın geri çekilmesi, cayma öncesinde bu onaya istinaden gerçekleştirilen veri işleme çalışmalarının meşruluğunu etkilemez. 

3.    Kişiselleştirilmiş reklam ve bilgi hizmetleri için kullanıcı profili oluşturulması
Size mümkün olduğunca bireysel teklifler sunmak istiyoruz. Size ve ilgi alanlarınıza özel reklamlar sunmak için, web sitemizi ziyaret ettiğinizde gösterdiğiniz kullanıcı davranışları bilgilerini kullanmak istiyoruz. Bu amaçla, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı profili oluşturmak üzere ayrı bir onayınızı talep ediyoruz.

Kullanıcı profilinde, "Schaeffler Bilgi Hizmeti" için kayıt olurken verdiğiniz kişisel verileri ve bu web sitesindeki ve/veya size gönderdiğimiz bilgi ve reklam iletişimindeki hareketlerinizle ilgili bilgileri saklıyoruz. Hareket verileri, kullanıcı davranışınız hakkında, örneğin, bu web sitesinde veya bültenimizde hangi sütunlara, makalelere ve içeriğe erişim zamanınız, e-postaların ve bültenlerin alındı ve okundu onaylarına dair bilgileri kapsar. 

"Schaeffler Bilgi-Hizmeti" kaydınızda bilgi ve reklam amaçlı veri kullanımı için ayrıca onayınızı almış olmamız kaydıyla, size özel olarak kişiselleştirilmiş bilgi ve reklam göndermek için bu kullanım profilini analiz ediyoruz. Bu amaçla, veri işleme için anlaşmalı olduğumuz üçüncü tarafları (hizmet sağlayıcıları) görevlendirerek verilerinizi bu üçüncü taraflardan herhangi birine aktarabiliriz

Kayıt işleminin ardından, kişisel verileriniz KVKK 5/1 maddesi uyarınca işlenmektedir. 

Veriler, veri toplama amaçlarının ortadan kalkması durumunda derhal silinecektir. Bu nedenle, veri izleme onayınız aktif olduğu sürece veriler saklanır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı, unsubscribe@schaeffler.com adresine e-posta göndererek ya da size gönderdiğimiz mesajlardaki "abonelikten çık" linkine tıklayarak, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere, herhangi bir zamanda veri izlemeden cayma hakkına sahipsiniz. 

REPXPERT Portalı’nda şu süreç geçerlidir: Burada, size gönderdiğimiz mesajlardaki "abonelikten çık" linkine tıklayarak veya REPXPERT profilinizdeki "REPXPERT Müşteri İletişimi" altında yer alan onay işaretini kaldırarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere, geri alabilir ve böylece veri takibinden ayrılırsınız.

Her iki durumda da iletişim amacıyla saklanan tüm kişisel veriler silinir. Onayın geri çekilmesi, cayma öncesinde bu onaya istinaden gerçekleştirilen veri işleme çalışmalarının meşruluğunu etkilemez. 

IV.    REPXPERT portalında veri işleme

Schaeffler REPXPERT servis portalımız, Schaeffler ürünleri ve bunların montajı ve sökülmesi ile ilgili teknik bilgiler sunar. Bu hizmet servisler, iş ortakları, eğitim kurumları ve Schaeffler çalışanları için hazırlanmıştır.

1     Aynı bonus siparişi

Bu web sitesinden teklif edilen bonusu sipariş edebilirsiniz. Sipariş vermek için unvan, ad, soyad, şirket, KDV numarası, cadde, posta kodu, şehir, e-posta adresi ve telefon numaranızı uygun giriş maskesine girmelisiniz. Bu kişisel veriler tarafımızdan depolanacak ve gerekirse, siparişin ifası için Hindenburgstraße 104, 71711 Murr ("K+M Werbemittel") adresinde mukim K+M-Werbemittel GmbH'ye iletilecek ve orada saklanacaktır. Siparişiniz gönderilirken tarih ve saat bilgisi de kaydedilir. Sipariş kapsamındaki verilerin işlenmesi için onayınız alınacaktır.

K+M Werbemittel sipariş edilen bonusu hazırlar ve posta yoluyla doğrudan size gönderir. Kişisel veriler tarafımızca ve sadece K+M Werbemittel tarafından siparişlerinizin işleme alınması amacıyla kullanılır.

Kişisel verileriniz KVKK m.5/1maddesi uyarınca işlenir.

Verilerin daha fazla saklanması için başka bir yasal neden yoksa, sipariş verme işlemi sırasında toplanan kişisel veriler ve ek veriler yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından tarafımızca silinecektir. K+M Werbemittel'deki silme işlemi, sipariş ve sevkiyat süreci tamamlandıktan ve tüm yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından gerçekleşir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı dilediğiniz zaman dataprivacy@schaeffler.com adresine e-posta göndererek geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, sizinle iletişime geçmek amacıyla saklanan tüm kişisel veriler, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere, silinecektir. Sipariş edilen ödüllerin sevkiyatı, cayma zamanınıza bağlı olarak artık mümkün olmayabilir.

Sipariş işlemi sırasında, alışveriş sepetinizi saklamak için son cihazınıza çerezler yerleştirilir. Kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Çerez Politikamızda (BAĞLANTI) bulabilirsiniz.

2.    Schaeffler REPXPERT müşteri iletişimi hizmetlerinin kullanımı

Web sitesinde, Schaeffler REPXPERT Müşteri İletişimi sistemine ücretsiz kayıt imkanı sunuyoruz.

Schaeffler REPXPERT Müşteri İletişimi sistemine kaydolduğunuzda ve ilgili onayınızı verdiğinizde, Schaeffler Grubunun teknik bilgi ve reklamları (örn. haber bültenleri; fuar ve etkinliklere davetiye; ürün, hizmet, teklif ve promosyonlar hakkında bilgi; anketler ve şirket haberleri dahil), e-posta, telefon, SMS ve/veya WhatsApp gibi anlık mesaj hizmetleri yoluyla, bilgi hizmeti tekliflerine kayıt olurken giriş maskelerine girdiğiniz irtibat adreslerine iletilir. Schaeffler REPXPERT Müşteri İletişimi hizmetlerini kullanmak için, e-posta adresinizi ve giriş maskesinde zorunlu olarak işaretlenmiş diğer bilgilere (örneğin: isim, şirket ve telefon numarası) ihtiyacımız vardır. Bu veriler size reklam ve bilgi göndermek amacıyla toplanmaktadır. Bu amaçla, sipariş süreci için anlaşmalı olduğumuz üçüncü tarafları (hizmet sağlayıcılarıyla) görevlendirerek verilerinizi bu tür üçüncü taraflara aktarabiliriz. Kayıt formunu gönderdikten sonra, REPXPERT'e kayıtlı değilseniz, belirttiğiniz e-posta adresinize bir onay e-postası göndereceğiz. Kayıt işlemi yalnızca, e-postadaki bağlantıya tıklayarak onay vermeniz durumunda geçerli olacaktır.

Kayıt işleminin ardından, kişisel verileriniz KVKK m.5/2 1maddesi uyarınca işlenmektedir.

Veriler, toplanma amaçlarının ortadan kalkmasının ardından derhal silinecektir. Bu doğrultuda, Schaeffler REPXPERT Müşteri İletişim kayıtları aktif olduğu sürece veriler saklanır. Herhangi bir zamanda info@repxpert.com adresine bir e-posta göndererek veya REPXPERT profilinizde "Veri koruma hükümlerine izin verme" altındaki onay işaretini kaldırarak kişisel verilerin işlenmesine yönelik onayınızı geri çekme seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu durumda, verilerin daha fazla saklanması için başka bir yasal neden yoksa, iletişim kapsamında saklanan tüm kişisel veriler silinecektir. Onayın iptali, onaya bağlı olarak daha önce yürütülen işlemenin yasallığına halel getirmez.

IV.     Çerezlerin kullanımı

Web sitesini en verimli şekilde kullanmanızı sağlamak için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, İnternet tarayıcısında saklanan veya İnternet tarayıcısı tarafından kullanıcının terminal cihazına kaydedilen metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı web sitemizi ziyaret ederse, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesine yeniden erişildiğinde tarayıcının net bir şekilde tanımlanabilmesini sağlayan bir karakteristik dize içerir.

Aşağıda, web sitemizde çerezlerin kullanımı ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel bilgileri sunuyoruz. Özellikle kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu web sitesinde yayımlanan Schaeffler Çerez Politikasını (BAĞLANTI) inceleyin.

Web sitemizi daha kullanıcı dostu yapmak için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları sayfa bitiminden sonra dahi, talep eden tarayıcının tanımlanmasını gerektirir.

Ek olarak, Kullanıcıların gezinme davranışlarının analiz edilebilmesi için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. 

Web sitemizi ziyaret ederken kullanıcıya çerezlerin kullanımı hakkında bilgi verilir ve bu gizlilik politikasına yönlendirilir. 

Teknik olarak gerekli olan çerezlerin amacı, ziyaretçilerin web sitemizi kullanımını kolaylaştırmaktır. Çerezler kullanılmadan web sitemizin bazı özellikleri sunulamaz. Sayfa bitiminden sonra dahi tarayıcının tanınması gerekir. Teknik olarak gerekli çerezler aracılığıyla toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak amacıyla kullanılmaz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Schaeffler Çerez Politikası’nı inceleyiniz.
Analiz çerezleri, web sitemizin ve içeriğinin kalitesini arttırmak için kullanılır. Analiz çerezleri web sitesinin nasıl kullanıldığına dair bilgi verir, böylece teklifimizi sürekli olarak optimize edebiliriz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Schaeffler Çerez Politikası’nı inceleyiniz.


Çerezler kullanıcının terminal cihazında saklanır ve buradan web sitemize aktarılır. Bu nedenle, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Halihazırda kaydedilmiş olan çerezler dilediğiniz zaman silinebilir. Bu işlem otomatik olarak da gerçekleştirilebilir. Web sitemizde çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesindeki tüm özellikleri kullanmanız mümkün olmayabilir.

V. Veri sahibi olarak haklarınız
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Schaefller Türkiye’ye başvurarak;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimizi iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.VI.    Kontrolörün adı ve iletişim bilgileri

Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Tic. Ltd. Şti.
Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad.
Yılmaz Plaza No.3
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 212 279 27 41
E-posta: aftermarket.tr@schaeffler.com


VII.    Veri koruma uzmanının iletişim bilgileri

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Veri koruma uzmanı 
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Almanya
Telefon: +49 9132 82-1476
Faks: +49 9132 82-5901
E-posta: Dataprivacy@schaeffler.com


Durum: Versiyon 1.0, 26.03.2020