Schaeffler REPXPERT Portalının Kullanımı için Genel Hüküm ve Koşullar

Aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullar (bundan sonra “GHK” olarak anılacaktır), Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza No.3 34768 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Schaeffler Rulmanları Tic. Ltd. Şti (bundan sonra “Schaeffler” olarak anılacaktır) ile Schaeffler’in www.repxpert.com.tr internet portalındaki hizmet yelpazesinden faydalanan gerçek ve tüzel kişiler ve ortaklıklar (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasındaki kanuni ilişkiyi (bundan sonra “kullanım ilişkisi” olarak anılacaktır) düzenler.

Kullanıcı'nın, portalı kullanmadan önce GHK’yi dikkatlice okuması gerekmektedir. Kullanıcı, portalı kullanarak siteye kayıt olurken işaretlenen “Kullanım şartlarını okudum ve onaylıyorum” tuşunun tıklanmasıyla, bu GHK’yi kabul eder. Kullanıcı, bu suretle Schaeffler REPXPERT portalı vasıtasıyla www.repxpert.com.tr sitesindeki hizmetler dâhil olmak üzere, kendisiyle Schaeffler arasındaki kullanım ilişkisi kapsamında Schaeffler’in GHK’sini onaylar. GHK’ye, www.repxpert.com.tr internet sayfasından erişilebilecektir.


Madde 1 Schaeffler REPXPERT portalı

1. www.repxpert.com.tr adresinde bulunan Schaeffler REPXPERT portalı (bundan sonra “Portal” olarak anılacaktır); her bir ilgili kullanıcı grubuna bağlı olarak, temel ve ayrıntılı teknik ve ticari bilgileri ve de diğer hizmetleri kayıtlı kullanıcıların erişimine sunan, Schaeffler tarafından internet ortamında internet sitesi olarak sunulan bir hizmettir. Portal ayrıca, her bir ilgili kullanıcı grubuna bağlı olarak üçüncü taraf şirketlerin (bundan sonra “Portal Partneri” olarak anılacaktır), diğerlerine ilaveten sağladıkları teknik ve uzmanlık bilgilerini, Kullanıcılara aktarmaktadır. Bu bağlamda, kayıtlı Kullanıcıların, diğer konulara ilaveten, güncel temel bilgiler, özel ürün bilgileri, hasar tespit yardımları ve tamir bilgileri ile piyasadaki tüm araç tiplerine göre montaj talimatları, güncel işçilik ücretleri ve araştırma planları gibi teknik dokümanlara erişimini sağlayan ve bir araba tamirhanesinde olan diğer günlük iş akışına yardımcı olan TecAlliance GmbH araba parçaları kataloğuna erişimi ve de bir çevrimiçi topluluğa (“Hizmetler”) üye olması sağlanır.

2. Kullanıcılar, Hizmetlere, Portalda yapılan kayıt işleminden sonra “kayıtlı alan” bölümünden ulaşabilir. Hizmetlerin fiili kapsamı, kullanıcı grubuna göre farklılık gösterebilir ve Schaeffler tarafından herhangi bir zamanda yeni Hizmetler sunulabilir veya mevcut Hizmetler kapsam dışına çıkarılabilir. Kullanıcının, belirli münferit hizmetleri sürdürme hakkı yoktur.


Madde 2 Kullanım hakkına sahip olanlar ve kayıt işlemleri

1. Portal kullanıcıları, ((nihai tüketicilere cüzi miktarda satış dâhil olmak üzere) tamirhane, parça satıcıları (tamirhanesi olmayan ticari satıcılar, bundan sonra “parça satıcısı” olarak anılacaktır), öğrenim kurumları, Schaeffler çalışanları olmak üzere) hangi kullanıcı grubuna dâhil olduklarını kayıt esnasında bildirmeli ve dâhil oldukları kullanıcı gruplarını sorulara verdikleri yanıtlarla doğrulamalıdır. Schaeffler yapılan bir kaydı reddedebilir veya bir kullanıcı grubunun sınıflandırmasını doğrulayabilir veya değiştirebilir. İlaveten, Schaeffler kullanıcı gruplarının sayısını ve tanımlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Portaldaki hizmet ve içeriklerin kullanımı için öncelikle Portala kayıt olunması şarttır. Portalın kayıtlı kısmının kullanımı sadece internet üzerinden sağlanır. 

Kayıt işlemi ile bu GHK temelinde Portaldaki Hizmetlerin kullanımı ile ilgili bir sözleşme (“Kullanım Sözleşmesi”) tesis edilmiş olarak addedilir.

3. Portaldaki Hizmetlerin kullanımı genelde ücretsiz olarak sağlanır. Bilhassa araba parçaları kataloğu üzerinden temin edilebilen TecAlliance GmbH’nın belirli tamir kitapçıkları olmak üzere, Portalın bazı özel bölümlerine erişim, sadece bazı kullanıcı gruplarına ve bu GHK’nin sonunda belirtilen bonus programı ile ilgili Katılım Şartları çerçevesinde bonus puanlarının kullanılması karşılığında sağlanabilir. İleride sadece bonus puanlarıyla sağlanabilir hizmetlerin çoğaltılması veya hâlihazırda var olan hizmetlerin kaldırılması suretiyle Portalda sunulan hizmetlerde değişiklik yapılmasına dair haklar saklı tutulur.

4. Kullanıcının kayıt esnasında sağladığı bilgiler tam ve doğru olmalıdır. Bunlar, aşağıda sayılan verileri içermektedir: Kullanıcının katılımı için gerekli olan sözleşme koşullarının kısa sürede tanımlanmasını sağlamak adına kullanıcının ismi/firması, ilgili yetkili iletişim kişisinin adı ve soyadı, (posta kutusu adresi olmayan) güncel posta adresi, Kullanıcının katılımı ile ilgili askıda kalmış konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla kullanımda olan bir telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcı grubuna bağlı olmak üzere, ticari sicil kaydının onayı. Tüzel kişinin ya da ortaklığın kayıt işlemi, sadece vekalet yetkisi olan gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Kullanıcı, Kullanım Sözleşmesi süresince kayıt esnasında Schaeffler tarafından istenen bilgileri her zaman güncel tutmakla ve değişiklikleri gecikme olmaksızın Schaeffler’e e-posta yoluyla bildirmekle veya söz konusu verileri REPEXPERT profilinde bizzat değiştirmekle mükelleftir. 

Schaeffler, kayıt esnasında ve sonrasında, ilgili Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin yeterli şekilde tevsik edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. Örneğin, tamirhane ve parça satıcıları kullanıcı gruplarında veya aynı işletmenin bağımsız veya bağlı şubeleri için işlem yapan gerçek kişilerin vekâlet yetkisinin ve bu firmaların ticari sicil kaydının ispatlanması gereklidir. İstenilen delillerin sunulmaması veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan şüphe duyulması halinde, Schaeffler, yapılan kaydı silebilecektir. 

5. Kullanıcı kayıt yaparken, Portalın kayıtlı alanına erişim tanınması amacıyla bir e-posta adresi ve şifre belirleyecektir. 

Kullanıcı, şifresini gizli tutmayı ve sadece Portalın kullanımı için kayıtlı kullanıcıya ilişkin kullanacağını taahhüt eder. Şifrenin, üçüncü şahıslara verilmesine kesinlikle izin verilmez.

Kullanıcı, tamirhaneler, parça satıcıları veya öğrenim kurumları ile ilgili olduğu ölçüde, gerekli özeni gösterme ve gizlilik yükümlülüklerine uymak ile sorumludur. Herhangi bir sebeple şifrenin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi durumunda, Kullanıcı, şifreyi gecikme olmaksızın değiştirerek durumu Schaeffler’e e-posta yoluyla bildirecektir.


Madde 3 Portalın Kullanım Konusu ve Kapsamı

1. Schaeffler, Portalın açık ve kayıtlı bir kısmında birtakım bilgileri değişikliğe tabi olmak üzere, bağlayıcı olmadan ve eksiksizliği hakkında herhangi bir hak tanımaksızın sunmaktadır (Bkz. GHK, Madde 1). 

2. Schaeffler, Portalın kayıtlı kısmındaki her bir alanın, içeriğin ve hizmetlerin kullanımında, Kullanıcının şahsıyla ilgili daha fazla ön şart talep etme, kullanıcı hakkında daha fazla bilgi edinme ve/veya başkaca Hüküm ve Koşulların kabul edilmesini gerektiren haklarını saklı tutar. Yukarıda belirtilen değişikliklerin Schaeffler’in sadece bonus puanları ile edinilebilen hizmetlerini etkilediği ölçüde (Bkz. GHK Madde 2/3, ikinci cümle); bu GHK’nin Madde 10 hükmü uygulanacaktır.

3. Schaeffler, Portalın kullanılabilirliğinin ve kullanımının gerekli servisler ve servis pencerelerinin dâhil olduğu mevcut olan en gelişmiş teknoloji kapsamında mümkün olduğunu işburada açıkça beyan eder. Buna ek olarak, Portalın kullanılabilirliği, bu GHK’nin Madde 6/2 hükmüne tabi olacaktır.  

4. Schaeffler, Portal içeriğinin telif hakları ve diğer haklar ile korunma altında olduğunu açıkça beyan eder. Kullanıcı tarafından kendi şahsi kullanımı için içeriğin salt taranması veya önbelleğe kaydedilmesi için gerekli olan dışında, metinlerin, metin parçalarının, resimlerin, fotoğrafların, diğer görüntü materyallerinin veya videoların çoğaltılması, değiştirilmesi, yayılması veya saklanması için Schaeffler’in ve/veya ilgili Schaeffler Portal Partneri’nin önceden açık onayını gerektirir. 

5. Schaeffler, Portal içeriklerinin korunma altında olan firma adı, ticari marka ve diğer markalar içerdiğini açıkça beyan eder. Bunların her türlü kullanımı Schaeffler’in ve/veya ilgili marka sahibinin önceden açık onayını gerektirir.

6. İlaveten, Schaeffler, Portalın tüm fikri mülkiyet haklarını da saklı tutar.


Madde 4 Kullanım Sözleşmesi Geçerlilik Süresi, Feshi ve Engellenmesi

1. Bu Kullanım Sözleşmesi, süresiz olarak geçerlidir.

2. Taraflar, Kullanım Sözleşmesini herhangi bir zamanda derhal etkili olmak üzere info@repxpert.com.tr adresine yazarak veya REPXPERT portalı üzerinden usulüne uygun olarak feshedebilir; haklı gerekçe ile feshe dair haklar bundan etkilenmeyecektir. 

3. Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir tarafça feshedildiği ölçüde, Schaeffler, feshin geçerli hale gelmesi üzerine Kullanıcının Portalın kayıtlı bölümüne erişimini engelleyebilir. Bu GHK’nin Madde 4/4 hükmü bundan etkilenmeyecektir. 

4. Anlaşmanın feshinden sonra kullanım ilişkisinin tasfiyesinde bu GHK geçerli olmaya devam edecektir. Fesih anında herhangi bir Kullanıcının hesabında bonus puanları bulunduğu ölçüde, bonus programının kullanımının sonlandırılmasının hukuki sonuçları, bu husustaki kurallar uyarınca belirlenecektir (Bkz. Portalın bonus programına Katılım Şartları, F bendi). 


Madde 5 Portalın Kapatılması

Schaeffler, Portalı herhangi bir zamanda kapatma hakkını ve Kullanıcılar ile olan Kullanım Anlaşmalarını usulüne uygun olarak sonlandırma haklarını saklı tutar. 


Madde 6 İçerik/Erişilebilirlik

1. Schaeffler, Portalda yer verilen içeriklerin Schaeffler’in Portal Partnerleri ve diğer üçüncü şahıslar tarafından sağlanıyor olabileceğini açıkça beyan eder. Portal Partnerleri ve diğer üçüncü şahıslar, Schaeffler tarafından özenle seçilir ve Portalın içerikleri ise, Portal Partnerleri ve diğer üçüncü şahıslar tarafından dikkatlice kontrol edilir ve bu içeriklere riayet edilir. Bununla birlikte, materyallerin çeşitliliği ve miktarı sebebiyle ve sürekli güncellemelerden ötürü, Schaeffler’in Portal Partnerleri tarafından temin edilen her türlü bilgiyi, belgeyi ve veriyi kontrol etmesi mümkün değildir. Bu itibarla, Schaeffler, Portaldaki içeriklerden veya Hizmetlerin kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Bu durum, Hizmetlerin Schaeffler veya Portal Partnerleri tarafından yüklenmesine bakılmaksızın geçerli olacaktır. 

Kullanıcı, Portaldaki Hizmetlerin, sadece araç sektörüyle ilgili bilgilerin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla sunulduğunu ve Kullanıcıyı hiçbir surette kendi görevlerinde gerekli özeni göstermekten muaf kılmayacağından haberdardır.

2. Kullanıcının Portala herhangi bir zamanda ve her daim ulaşabilme hakkı bulunmamaktadır. Bilhassa, Schaeffler, sadece veya büyük ölçüde kendi kontrolü dışında olan sebepler ve/veya sadece veya büyük ölçüde mücbir sebeplerden kaynaklanan Portala erişim kesintilerinden sorumlu olmayacaktır ve/veya Schaeffler, Portala erişilememesinden sorumlu değildir. 


Madde 7 Şifrenin Kötüye Kullanımı

Kullanıcı, Portal hizmetlerinin kötüye kullanımından veya GHK Madde 2/5 bağlamında üçüncü şahıslar tarafından yapılacak yasal ihlallerden, Kullanıcının sorumlu olduğu ölçüde ve bilhassa şifrenin GHK Madde 2/5 hükmüne aykırı olarak Kullanıcı tarafından temin edilmesi veya bildirilmesi halinde sorumlu olacaktır. 


Madde 8 Sorumluluk

1. Bilgilerin, yazılımların veya belgelerin bilabedel temin edildiği ölçüde, söz konusu bilgiler, yazılımlar veya belgelerdeki hatalar veya bunların eksiksizliği, doğruluğu, hatasızlığı veya üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının bulunmaması ile ilgili mülkiyete ilişkin kusurlar ve/veya bunların kullanılabilirliği ile ilgili sorumluluk; ağır ihmal, kasıtlı eylem veya dolandırıcılık haricinde hariç tutulmaktadır. 
2. Portaldaki bilgiler, bazı durumlarda (örn. üründeki değişiklikler sebebiyle) değişiklik gösterebilecek olan ürün özellikleri veya teknik seçeneklerin genel tanımını içerebilecektir. Bu nedenle, her bir satın alma esnasında ürünlerin istenilen özellikleri hakkında mutabık kalınması gerekmektedir. 

3. Schaeffler’in kusurlar veya mülkiyet ile ilgili kusurlar ile ilgili sorumluluğu, GHK Madde 8.1 ve 8.2 hükümlerinde düzenlenmiştir. İlaveten, Schaeffler’in sorumluluğu, Ürün Sorumluluğu Kanunu, kasıtlı suistimal, ağır ihmal durumunda veya insan hayatı, vücudu veya sağlığının zarar görmesi sonucunda, kalite ile ilgili sarih garanti veya herhangi bir kusur veya esaslı sözleşmeye dayalı şartın ihlalinin kasıtlı olarak saklanması sebebiyle, söz konusu sorumluluğun zorunlu olmadığı ölçüde, işburada hariç tutulmaktadır. Bununla birlikte, salt ihmal sonucunda esaslı bir şartın ihlalinden doğan zararların tazmini, sözleşmeye dayalı ihlalden sonuçlanan olağan ve öngörülebilir hasarlar ile sınırlı olacaktır. 

4. Schaeffler, Portalı virüslerden uzak tutmaya çalışacak olup, tümüyle virüslerden arınmış olduğuna dair herhangi bir garanti verememektedir. Kullanıcı, bilgileri, yazılımları ve belgeleri indirirken kendi korunması için ve Portala virüs bulaşmasını önlemek amacıyla yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını ve virüs taramasının yapılmış olduğunu temin edecektir.

5. Yukarıdaki hükümler, ispat külfetinin tersine çevrildiği anlamına gelmemektedir. 

6. Yukarıdaki hükümlerin Schaeffler’in sorumluluğunun hariç tutulmasını öngördüğü ölçüde, söz konusu hükümler, Schaeffler’in diğer organları, çalışanları, temsilcileri, yükleniciler ve vekilleri ile Portal Partneri lehine de hüküm ifade edecektir.  


Madde 9 Veri Güvenliği 

Portala kayıt ve Portalın kullanılması bağlamında istenilen, belirlenen veya elde edinilen kişisel kullanıcı verileri, Schaeffler tarafından veri güvenliği ile ilgili uygulanan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda işlenecek olup, söz konusu kanun ve yönetmeliklerin bir suretine, REPXPERT internet sitesinden ulaşılabilecektir. 


Madde 10 Genel Hüküm ve Koşulların Tadili 

1. Schaeffler bu GHK’yi herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin, işbu Madde 10 doğrultusunda tadil etme hakkını saklı tutar.

2. Tadil edilen GHK, yürürlüğe girmeden en az iki hafta önce Kullanıcılara e-posta yoluyla bildirilecektir. Kullanıcının yeni Genel Hüküm ve Koşullara e-postanın almasından itibaren iki hafta içinde yazılı olarak veya e-posta yoluyla itiraz etmemesi durumunda, tadil edilen Genel Ticari Şartların kabul edilmiş olduğu addedilecektir. 

Schaeffler Kullanıcıya gönderdiği ve tadil edilen şartları içeren e-postada bu süre hakkında ve bunun önemi hakkında Kullanıcıyı ayrıca bilgilendirir. 

Kullanıcının tadil edilen GHK’ye itiraz etmesi durumunda, Portalı kullanmaya devam etmesine izin verilmeyecektir. Kullanım ilişkisi, bu durumda usulüne uygun olarak feshedilecek olup, GHK Madde 4/2 hükmü uyarınca itiraz tarihinden itibaren dört hafta içinde sona erecektir.  Bu şekilde bir sonlandırmanın diğer sonuçlarına GHK Madde 4’de yer verilmektedir. 


Madde 11 Hak Talepleri 

Tüketiciler ile ilgili olanlar dışında, Portalın kullanımı veya bu GHK’den doğan hak talepleri, ilgili hak talebinden itibaren bir yıl içinde mahkeme yoluyla talep ve dava edilebilir ve söz konusu tarihin hitamından sonra, hak talebinde bulunma hakkının zaman aşımına uğradığı addedilecektir. 


Madde 12 Nihai Hükümler 

1. Kullanım Anlaşması, bu GHK ve Portal ile ilgili olarak doğan veya kaynaklanan Schaeffler ve Kullanıcı arasındaki diğer ilişkiler, Schaeffler’in kayıtlı işyerinin bulunduğu ülkede uygulanan maddi hukuka tabi olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) uygulanmayacaktır. 

2. Kullanıcı, tüccar, kamu tüzel kişisi veya kamu özel varlığı olmadıkça veya Kullanıcının Schaeffler’in kayıtlı işyerinin bulunduğu ülkede ikametgahı veya merkezi bulunmadığı sürece, bu Kullanım Sözleşmesi, GHK veya sair surette Portalın kullanımından doğan veya kaynaklanan her türlü ihtiflaf ile ilgili olarak Schaeffler’in kayıtlı işyerinin bulunduğu yerdeki mahkemeler münhasıran yetkili olacaktır. 


Schaeffler REPXPERT Portalının Bonus Programına Katılım Şartları 

Aşağıdaki Katılım Şartları, Saray Mh. Ömer Faik Atakan Cd. Yılmaz Plaza No:3, 34768 Ümraniye İstanbul / Türkiye adresinde mukim Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG’nin (bundan böyle “Schaeffler”) www.repxpert.com.tr  internet portalında (bundan böyle “Portal”) bağlayıcı olmadan, değişikliğe tabi olarak ve Kullanıcıların herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı şekilde sunulan bonus programına (bundan böyle “bonus programı”) Kullanıcıların katılımı ile ilgili olarak Schaeffler ile gerçek ve tüzel kişiler ve ortaklıklar arasındaki hukuki ilişkiyi (bundan böyle “Katılım Şartları”) düzenler. Katılım Şartları, bilhassa bonus puanların alınması ve kullanılması ve Portal ile ilgili olarak bonus programının genel işleyişine ve prosedürlerine uygulanacaktır. Katılım Şartlarına, Portal üzerinden erişilebilecektir. 

Bilhassa, bonus ödüllerin sipariş edilmesi ve/veya talep edilmesinin dayandığı ek şartlar olmak üzere (örn. içeriğe erişilmesi için özel kullanım şartları gibi) ek şartlar temelinde özel kurallar da uygulanabilecektir. 

Schaeffler, bonus programını herhangi bir zamanda tadil etme veya tümüyle sonlandırma hakkını saklı tutar. 

A. Katılım

1. Portalın bonus programına katılım hakkı, GHK’nin Madde 2 bağlamında münhasıren kayıtlı tamirhanelere sınırlandırılmıştır; GHK Madde 2/1 kapsamında parça satıcıları, eğitim kurumları ve Portal Partnerlerinin çalışanları, bonus programına katılmaya hak sahibi değildir. 

Schaeffler, kayıt esnasında ve sonrasında, ilgili Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin yeterli şekilde tevsik edilerek desteklenmesini talep etme hakkını saklı tutar. Örneğin, tamirhane ve parça satıcıları kullanıcı gruplarında veya aynı işletmenin bağımsız veya bağlı şubeleri için işlem yapan gerçek kişilerin vekalet yetkisinin ve bu firmaların ticari sicil kaydının ispatlanması gereklidir. İstenilen delillerin sunulmaması veya tamirhane tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan şüphe duyulması halinde, Schaeffler, yapılan kaydı silebilecektir. Bonus programının bu suretle sonlandırıldığı addedilecektir, bu Katılım Şartlarının E ve F bölümlerine bakınız. 

2. Bonus programına katılım, Kullanıcının Portalın “kayıtlı alan” bölümünde tamirhane kullanıcı grubuna kayıt ile başlayacaktır (Portalın kullanımı ile ilgili Genel Hüküm ve Koşullar Madde 1/2). 

Kullanıcının Portalın kayıtlı alanını kullanım için kayıt işlemini gerçekleştirmesi üzerine ilgili Kullanıcı için bonus programında bir bonus hesabı açılacaktır. Kullanıcı tarafından bonus programında alınan ve kayıt edilen tüm bonus puanlar, bu bonus hesabına alacaklandırılacaktır. 

3. Kullanıcı, bonus programı ve bonus hesabına Portala kayıt olduktan sonra erişebilecektir. 

Kullanıcı, Genel Hüküm ve Koşullar’ın Madde 2/6 hükmü uyarınca Portalın kullanımı için şifreyi üçüncü şahıslardan gizli tutmayı taahhüt eder. Kullanıcının sorumluluk alanında herhangi bir sebeple şifrenin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi durumunda, Kullanıcı, şifreyi fazla gecikme olmaksızın değiştirerek durumu Schaeffler’e e-posta yoluyla bildirecektir.  

B. Bonus Puanlar

1. Konu

Bonus programının aritmetik temeli, Kullanıcıların bonus hesabına alacaklandırılan bonus puanlar olacaktır. Söz konusu bonus puanlar, sadece bu Katılım Şartlarında belirtilen amaçlar için kullanılabilecektir. Diğer bonus programları veya benzer planları tahtındaki bonus puanlar, bu bonus programında kullanılamayacak veya Katılım Şartları bakımından bonus puanlara çevrilemeyecektir. Bonus puanlar, (diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara) devredilemeyecek olup, nakit para ile değiştirilemeyecektir. 

Kullanıcılar, puan hesaplarının durumunu her zaman Portalın kayıtlı alanındaki kullanıcı profilinden kontrol edebileceklerdir. 

2. Bonus Puanların Toplanması

Kullanıcılar, (a) bonus kuponlarını kullanarak veya (b) (mevcut olduğu ölçüde) bonus puan satın alarak iki farklı şekilde bonus puan toplayabileceklerdir. 

a. Bonus Kuponların Kaydedilmesi

Schaeffler ve Portal Partnerleri, kendi takdirlerinde olmak üzere, bonus kuponları, dijital veya analog olarak belirli ürünlere bağlayabileceklerdir. Her bir bonus kuponun, belirli bir kupon numarası olacaktır ve bu suretle, her bir kupon numarası benzersiz/tektir.  

Her bir kupon, Schaeffler ve ilgili Portal Partneri tarafından kendi takdirinde olmak üzere belirlenen ve ürün fiyatı ile ilgili bir bonus puanına tekabül etmektedir.  

Portaldaki “Bonus Kuponu Kullanın” alanına bonus kuponun kodunun (“Bonus Puanları”) kaydedilmesi ile, bonusa atanan ilgili puan değeri, Kullanıcının bonus hesabına alacaklandırılacaktır. 

Bu kupon kodu, yalnızca ürünleri satın almış olan tamirhane tarafından kaydedilebilecektir. 

Her bir bonus kuponunda, bonus kuponun Portal aracılığıyla kaydedilmesi gereken tarih belirtilmektedir. Puanların ilgili tarihe kadar kullanılmaması halinde, bu bonus kuponundaki puanlar, herhangi bir ikame olmaksızın, ilgili bonus kuponunda yazılı tarihte sonlanacaktır. 

b. Bonus Puan Satın Alınması 

Kullanıcılar, para ödemesi karşılığında, Portal aracılığıyla bonus programı altında - sunuldukları ölçüde - bonus puan satın alabileceklerdir. Bonus puanlar, Kullanıcılar tarafından yalnızca Portalda belirtilen miktarlarda satın alınabilecektir. Portalda ayrıntılı olarak belirtilen bonus puan fiyatları, net fiyatlar olup, ek vergiler de Kullanıcı tarafından ödenecektir. Bonus puanlar için istenilen tutar seçildikten sonra, sipariş özetlenecek ve Kullanıcı’nın tutarı teyit etme veya teyidin ayrıntılarını düzeltme (“düzeltme” butonu) imkânı olacaktır. Bonus puanların başarılı şekilde satın alınmasından sonra, satın alma, doğrudan çevrimiçi olarak teyit edilecektir ve Kullanıcı’ya, satın alınan bonus puanların faturasını temin edilecektir ve söz konusu faturaya, elektronik ortamda önceden erişilebilecektir. 

Satın alınan bonus puanların ödemesi, Schaeffler tarafından sunulan yöntemler ile yapılacak olup, Schaeffler’in yegâne takdirinde olmak üzere kararlaştırılacaktır. 

Kullanıcı, hesabında yeterli fonların bulunduğunu temin etmelidir. Kullanıcının bankasının doğrudan/otomatik ödemeyi reddetmesi durumunda, Kullanıcı, doğrudan/otomatik ödemenin reddedilmesinden sorumlu olduğu ölçüde, bundan kaynaklanan masraf ve giderleri Schaeffler’e geri ödeyecektir. Kredi veya debit kart ile ödeme yapılması durumunda, aşağıda sayılanlar ayrıca geçerli olacaktır: 

Ödemenin kredi veya debit kart ile yapıldığı ölçüde, ödeme prosedüründen hemen sonra ücret karta yansıtılacaktır. Kartın geçersiz olması durumunda, işlem durdurulacak olup, ilgili bonus puanlar, Kullanıcının bonus hesabından silinecektir. İşlem için gerekli olan Kullanıcı verilerinin eksik veya hatalı olması durumunda, işlem benzer şekilde sonlandırılacak olup, karta herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır. 

Kredi veya debit kart ile bonus puan satın alımları, bilhassa seçilecek olan bonus puan tutarını gerektiren girdi alanı kullanılarak yapılacaktır. Ödeme ile ilgili veriler, doğrudan Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg adresinde faaliyet gösteren Heidelberger Payment GmbH (bundan böyle “Heidelpay”) tarafından doğrudan istenir. Schaeffler, herhangi bir zamanda söz konusu verileri almamaktadır. Kredi veya debit kartın ücretlendirmesi, aşağıda belirtilen şirket tarafından gerçekleştirilecektir: 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher adresinde faaliyet gösteren, Lüksemburg Ticaret ve Şirketler Siciline B 144133 numarası ile tescil edilmiş olan, e-posta adresi info@hso-services.com olan ve Genel Müdürleri (Geschäftsführer): Ekonomi mezunu Mirko Hüllemann, Heiko Strauss olan Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. Kullanıcı, çevrimiçi bonus puan satın alım prosedürünü başlatarak Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. şirketini, Kullanıcı tarafından bonus puanlar için bilgileri verilen kredi veya debit kartı ücretlendirmeye yetkilendirmektedir.  

3. Bonus Puanların Kullanılması

Her bir tamirhane, aşağıdaki şekilde kendi bonus puanlarını kullanabilecektir. Herhangi bir ödülün istenmesinin ön şartları, tamirhanenin ilgili bonus puan hesabında seçilen bonus ödülünün değerini karşılayacak olan gerekli kredi bakiyesinin bulunması ve ödülün mevcut olmasıdır. 

Tamirhane, aşağıda sayılan olasılıklar arasından tercih yapabilecek olup, Schaeffler, sunduğu ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar: 

a. Bonus Puan Gerektiren İçerik 

Tamirhane, Portalın kullanılması ve bilhassa bonus programı altında sunulan TechAlliance teklifi ile ilgili olarak Genel Hüküm ve Koşullar’ın Madde 2/3 hükmü tahtında bonus puan gerektiren içeriği Portal aracılığıyla almak için bonus puan kullanabilecektir. 

Bonus puan gerektiren içerik için gerekli olan bonus puan sayısı, Portal’da sunulan ilgili içerik ile gösterilecektir. Bonus puan gerektiren özel içerik kalemi için gerekli olan bonus puanlar, tamirhanenin bonus hesabından, ilgili içerik için tekil iptal (“tıklama başına ödeme”) temelinde düşülecektir. 

Bu Katılım Şartlarına ilaveten, Portalda bonus puanları gerektiren içeriğin elde edilmesine temel oluşturduğu belirtilmesi durumunda ve belirtildiği ölçüde, bonus puan gerektiren içeriğin kullanımı için başkaca şartlar da geçerli olabilecektir. 

b. Bonus Mağazası

Tamirhane, Portalda sunulduğu kadarıyla, Portaldaki bonus mağazaları bağlamında eğitim, ürün veya hizmet ödülleri karşılığında bonus hesaplarından bonus puanlar kullanabilecektir. Her bir ürün veya hizmet ödülüne, bonus puanlar çerçevesinde bir değer atanacaktır. 

Bu Katılım Şartlarına ilaveten, Portalda ödüllerin edinilmesine temel oluşturduğu belirtilmesi durumunda ve belirtildiği ölçüde, ürün veya hizmet ödüllerinin elde edilmesi için başkaca şartlar da geçerli olabilecektir.

c. Diğer Ödüller 

Başkaca ödüller ve ödüller sunulduğunda ve sunuldukça, bunların elde edilmesi ile ilgili şart ve imkanlar da Portalda ayrıntılı olarak belirtilecektir. 

4. Ödül ile ilgili Şartlar 

Herhangi bir ödülün, belirli şart ve koşullara tabi olarak sunulması veya Portalda sipariş anında söz konusu şart ve koşullara atıfta bulunulması durumunda, herhangi bir çelişki söz konusu olduğunda, söz konusu özel şart ve koşullar, bu Katılım Şartlarından üstün olacaktır. 

C. Katılım Şartlarının İhlali/Kötüye Kullanılması

1. Schaeffler tarafından açıkça müsaade edilmedikçe, bonus puanlar herhangi bir üçüncü şahsa satılamayacak, herhangi bir üçüncü şahıs ile takas edilemeyecek veya herhangi bir üçüncü şahsa açık artırma yoluyla satılamayacak veya herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyecektir. Benzer şekilde, bonus puanların satın alınması veya satışının düzenlenmesi veya buna aracılık edilmesi veya ödüllerin izinsiz olarak talep edilmesine müsaade edilmemektedir. 

2. C1’de belirtilen durum söz konusu olduğunda veya bu Katılım Şartlarının ihlali ve tamirhanenin sorumlu olduğu bonus puanların kötüye kullanılması söz konusu olduğunda, Schaeffler, (i) sipariş edilen ve gönderilen ödüllerin iade edilmesini talep etme, (ii) bonus puan gerektiren içeriğin kullanımı ile ilgili kötüye kullanım söz konusu olduğunda, TecAlliance GmBH’in teklifi ile ilgili olduğunda, TecAlliance’ın geçerli fiyat listesi uyarınca, para ödemesini talep etme ve (iii) ödül taleplerini kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

3. Zararların ödenmesi ile ilgili olanlar dahil tamirhane aleyhine başkaca hak ve çareler, bu durumdan etkilenmeyecektir. 

D. Bonus Puanların Sona Ermesi

1. Tamirhanenin bonus hesaplarına alacaklandırılan bonus puanlar, bir yıl zarfında tamirhanenin bonus hesabında herhangi bir işlem olmaması (örn. herhangi bir bonus kuponun kaydedilmemesi ve/veya bonus ödüllerin talep edilmemesi) durumunda, herhangi bir tazminat olmaksızın, sona erecektir. 

2. Schaeffler, son kullanma tarihinden altı hafta ve bir hafta önce, Kullanıcıyı bonus puanların herhangi bir tazminat olmaksızın sona ermek üzere olduğu hususunda e-posta ile ayrı ayrı bilgilendirecektir. 

E. Katılımın Sonlanması, Engelleme, Katılım Dışında Bırakılma 

Tamirhanelerin bonus programına katılımı, Schaeffler ile tamirhane arasında Portalın kayıtlı alanı ile ilgili kullanıcı ilişkisi uyarınca sonlanacaktır. Buna ek olarak, GHK’nin Madde 4 hükümleri uygulanacaktır.

F. Fesih durumunda Bonus Puanların Geçerliliği 

1.Tamirhane tarafından kayıtlı alan ile ilgili olarak tamirhane ve Schaeffler arasındaki kullanıcı ilişkisinin sonlandırılmasına dair usulüne uygun olarak bildirimde bulunulması halinde, feshin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tamirhanenin bonus hesabında bulunan bonus puanları artık kullanılamayacak olup, bu Katılım Şartları tahtında daha erken bir tarihte zamanaşımına uğramadıkça (Bkz. Katılım Şartları D Bölümü) söz konusu tarih itibarıyla sona erecektir. 

2. Schaeffler tarafından kayıtlı alan ile ilgili olarak tamirhane ve Schaeffler arasındaki kullanıcı ilişkisinin sonlandırılmasına dair bildirimde bulunulması halinde, bu Katılım Şartlarının F bölümünün birinci cümlesi uygun bir şekilde aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere uygulanacaktır. Fesih zamanında tamirhanenin bonus hesabında bulunan bonus puanlar, fesih tarihinin yürürlüğe girmesinden itibaren üç aylık bir mühlet (“mühlet”) boyunca kullanılabilecektir. Mühlet, tamirhanenin söz konusu sürenin hitamından önce tüm bonus puanları kullanması durumunda veya mühletin sona ermesinden önce, tamirhanenin bonus puanların kullanılması için gerekli olan verilerin silinmesini istemesi durumunda üç aylık sürenin hitamından önce sona erecektir. 

3. Schaeffler tarafından haklı gerekçeye dayanan olağanüstü fesih söz konusu olduğunda, ilgili fesih tarihinde bonus hesabında bulunan bakiye bonus puanlar, tamirhanenin fesih bildirimini alması üzerine herhangi bir tazminat olmaksızın sona erecektir. Bilhassa tamirhane tarafından bu Katılım Şartlarının esaslı ihlali söz konusu olduğunda, önemli gerekçenin mevcut olduğu addedilecektir. 

G. Sorumluluk

1. Bilgilerin, yazılımların veya belgelerin bilabedel temin edildiği ölçüde, söz konusu bilgiler, yazılımlar veya belgelerdeki hatalar veya bunların eksiksizliği, doğruluğu, hatasızlığı veya üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının bulunmaması ile ilgili mülkiyete ilişkin kusurlar ve/veya bunların kullanılabilirliği ile ilgili sorumluluk; ağır ihmal, kasıtlı eylem veya dolandırıcılık haricinde - işburada hariç tutulmaktadır. 

2. Portaldaki bilgiler, bazı durumlarda (örn. üründeki değişiklikler sebebiyle) değişiklik gösterebilecek olan ürün özellikleri veya teknik seçeneklerin genel tanımını içerebilecektir. Bu nedenle, her bir satın alma esnasında ürünlerin istenilen özellikleri hakkında mutabık kalınması gerekmektedir. 

3. Schaeffler’in kusurlar veya mülkiyet ile ilgili kusurlar ile ilgili sorumluluğu, bu Şartların G 1. ve G 2. hükümlerinde düzenlenmiştir. İlaveten, Schaeffler’in sorumluluğu, Ürün Sorumluluğu Kanunu, kasıtlı suistimal, ağır ihmal durumunda veya insan hayatı, vücudu veya sağlığının zarar görmesi sonucunda, kalite ile ilgili sarih garanti veya herhangi bir kusur veya esaslı sözleşmeye dayalı şartın ihlalinin kasıtlı olarak saklanması sebebiyle, söz konusu sorumluluğun zorunlu olmadığı ölçüde, işburada hariç tutulmaktadır. Bununla birlikte, salt ihmal sonucunda esaslı bir şartın ihlalinden doğan zararların tazmini, sözleşmeye dayalı ihlalden sonuçlanan olağan ve öngörülebilir hasarlar ile sınırlı olacaktır. 

4. Schaeffler, Portalı virüslerden uzak tutmaya çalışacak olup, tümüyle virüslerden arınmış olduğuna dair herhangi bir garanti verememektedir. Kullanıcı, bilgileri, yazılımları ve belgeleri indirirken kendi korunması için ve Portala virüs bulaşmasını önlemek amacıyla yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını ve virüs taramasının yapılmış olduğunu temin edecektir.

5. Yukarıdaki hükümler, ispat külfetinin tersine çevrildiği anlamına gelmemektedir. 

6. Yukarıdaki hükümlerin Schaeffler’in sorumluluğunun hariç tutulmasını öngördüğü ölçüde, söz konusu hükümler, Schaeffler’in diğer organları, çalışanları, temsilcileri, yükleniciler ve vekilleri ile Portal Partneri lehine de hüküm ifade edecektir.  

7. Kullanıcı, bonus puanlar ile ilgili vergi konularının aydınlığa kavuşturulmasından sorumludur. Schaeffler tarafından vergi veya harçların iadesi, hariç tutulmuştur. 

H. Veri Güvenliği

Bonus programının yürütülmesi ve işlenmesi bağlamında istenilen, belirlenen veya elde edinilen kişisel kullanıcı verileri, Schaeffler tarafından veri güvenliği ile ilgili uygulanan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ele alınacak olup, söz konusu kanun ve yönetmeliklerin bir suretine, REPXPERT internet sitesinden ulaşılabilecektir.

I. Katılım Şartlarının Tadili 

1. Schaeffler bu Katılım Şartlarını herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin, işbu I bölümü doğrultusunda tadil etme hakkını saklı tutar.

2. Tadil edilen Katılım Şartları, yürürlüğe girmeden en az iki hafta önce tamirhaneye e-posta yoluyla bildirilecektir.  Tamirhanenin yeni Katılım Şartlarına e-postayı almasından itibaren iki hafta içinde yazılı olarak veya e-posta yoluyla itiraz etmemesi durumunda, tadil edilen Katılım Şartlarını kabul edilmiş olduğu addedilecektir. Schaeffler, tamirhaneye gönderdiği ve tadil edilen şartları içeren e-postada bu süre hakkında ve bunun önemi hakkında tamirhaneyi ayrıca bilgilendirir. 

Tamirhanenin tadil edilen Katılım Şartlarına itiraz etmesi durumunda, bonus programına katılımının devam etmesine izin verilmeyecektir. Bonus programı ile ilgili kullanıcı ilişkisi feshedilecek olup, F bölümü (Fesih durumunda Bonus Puanların Geçerliliği) uygulanacaktır. 

J. Nihai Hükümler 

1. Bu Katılım Şartları ve bonus programının yürütülmesi ve işlenmesinden doğan veya kaynaklanan Schaeffler ve tamirhane arasında diğer ilişkiler, Schaeffler’in kayıtlı işyerinin bulunduğu ülkede uygulanan maddi hukuka tabi olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) uygulanmayacaktır. 

2. Bonus programı veya yürütülmesi veya işlenmesinden doğan veya kaynaklanan her türlü ihtilaf ile ilgili olarak Schaeffler’in kayıtlı işyerinin bulunduğu yerdeki mahkemeler münhasıran yetkili olacaktır.