Schaeffler REPXPERT Portalının Kullanımı için Genel Ticari Şartlar

Aşağıdaki Genel Ticari Şartlar (bundan sonra “GTŞ” olarak anılacaktır) Schaeffler’in www.repxpert.com.tr internet portalındaki hizmet yelpazesinden faydalanan gerçek ve tüzel kişiler, şahıs şirketleri (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacaktır) ve Schaeffler Rulmanları Tic. Ltd. Şti., Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza No.3 34768 Ümraniye İstanbul (bundan sonra “Schaeffler” olarak anılacaktır) arasındaki kanuni ilişkiyi (bundan sonra “kullanım ilişkisi” olarak anılacaktır) düzenler.

Portalı kullanmadan önce kullanıcının GTŞ’yi dikkatlice okuması önerilir. Portalın kullanımıyla beraber, siteye kayıt olurken işaretlenen “Kullanım şartlarını okudum ve onaylıyorum.” tuşunun tıklanmasıyla, kullanıcı bu GTŞ’yi kabul eder. Böylece, kullanıcı Schaeffler REPXPERT portalı vasıtasıyla www.repxpert.com.tr sitesindeki hizmetler dâhil olmak üzere, kendisiyle Schaeffler arasındaki kullanım ilişkisi kapsamında Schaeffler’in GTŞ’sini onaylar. GTŞ, www.repxpert.com.tr internet sayfasında kullanıcılar tarafından okunabilmesi için hazır bulundurulur.

Madde 1 Schaeffler REPXPERT portalı

1. Schaeffler REPXPERT portalı, www.repxpert.com.tr (bundan sonra “portal” olarak anılacaktır) domain adı altında her bir kullanıcı grubuna bağlı olarak teknik bağlamdaki ve işletme bağlamındaki temel ve ayrıntılı bilgileri ve de diğer hizmet programlarını kayıtlı kullanıcıların erişimine sunan, Schaeffler tarafından internet ortamında web sitesi olarak derlenen ve işletilen bir programdır. Portal ayrıca, her bir kullanıcı grubuna bağlı olarak üçüncü firmaların (bundan sonra “portal partneri” olarak anılacaktır) branş ve konuyla alakalı kullanıma hazır ettikleri bilgileri, portal kullanıcılarının kullanması için aracılık eder. Bu bağlamda, portalın hizmet programı kapsamında güncel temel bilgilerin, özel ürün bilgilerinin, hasar tespit yardımlarının ve tamir bilgilerinin yanı sıra kayıt yapmış kullanıcılara piyasadaki tüm araç tiplerine göre montaj talimatları, iş süreleri ve bakım planları gibi teknik dokümanlara erişimini sağlayan ve bir araba tamirhanesinde olan diğer günlük iş akışına yardımcı olan TecAlliance GmbH araba parçaları kataloğuna erişimi ve de bir online topluluğa (“hizmet programı”) üye olması sağlanır.

2. Kullanıcılar, sunulan hizmet programına, internet portalında yapılan gerekli kayıt işleminden sonra “kayıtlı bölüm” kısmından ulaşabilir. Sunulan hizmet programının gerçek kapsamı, kullanıcı grubuna göre farklılık gösterebilir ve Schaeffler tarafından her zaman ekleme veya çıkarmalar yapılabilir. Kullanıcının belirli hizmetleri sürdürme hakkı yoktur.

Madde 2 Kullanım hakkına sahip olanlar ve kayıt işlemleri

1. Portal kullanıcıları hangi kullanıcı grubuna dâhil olduklarını kayıt esnasında bildirmelidir; (örn. tamirhane (nihai tüketicilere cüzi miktarda satış dâhil olmak üzere), parça satıcıları (tamirhanesi olmayan ticari satıcılar, bundan sonra “parça satıcısı” olarak anılacaktır), özel şahıslar, öğrenim kurumları, LuK / INA / FAG / RUVILLE çalışanları ve dâhil oldukları kullanıcı gruplarını sorulara verdikleri yanıtlarla doğrulamalıdır. Schaeffler yapılan bir kaydı geri çevirme veya bir kullanıcı grubunun sınıflandırmasını inceleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca Schaeffler kullanıcı gruplarının sayısını ve tanımlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Portaldaki hizmet ve içeriklerin kullanımı için portala kayıt olmak şarttır. Portalın kayıtlı kısmının kullanımı sadece internet üzerinden sağlanır. Kayıt işlemi ile kullanıcı ve Schaeffler arasında bu GTŞ baz alınarak portalın hizmet programından faydalanmalarıyla ilgili bir anlaşma (“kullanım anlaşması”) yapılmış sayılır.

3. Portaldaki hizmet programının kullanımı genelde ücretsizdir. Portalın bazı bölümleri, özellikle araba parçaları kataloğu veya TecAlliance GmbH’nın araba parçaları kataloğu üzerinden edinilebilen tamir talimatları sadece bazı kullanıcı gruplarına ve bu GTŞ’nin sonunda belirtilen katılım şartları çerçevesinde yer alan portal bonus puanlarına karşı sağlanabilir. Gelecekte sadece bonus puanlarıyla sağlanabilir hizmetlerin çoğaltılması veya hâlihazırda var olan hizmetlerin kaldırılması hakları saklı tutulur.

4. Kullanıcı kayıt esnasında sorulan sorulara tam ve doğru olarak cevap vermelidir. Bu sorular şu içerikte olabilir: Kullanıcının katılımı için gerekli olan sözleşme koşullarının kısa sürede tanımlanmasını sağlamak adına kullanıcının ismi/firması, ilgili yetkili kişinin adı ve soyadı, güncel adres (posta kutusu hariç), kullanıcının katılımı için gerekli olan sözleşme şartlarının kısa süreli beyanat verilmesinin sağlanması için kullanımda olan bir telefon ve faks numarası, e-mail adresi ve kullanıcı grubuna göre de ticari sicil kaydı gereklidir. Tüzel kişinin ya da şahıs şirketlerinin kayıt işlemi, sadece vekalet yetkisi olan gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Kullanıcı, kullanım sözleşmesi süresince kayıt esnasında Schaeffler tarafından istenen bilgileri her zaman güncel tutmakla ve değişiklikleri e-posta yoluyla Schaeffler’e vakit kaybetmeden bildirmekle yükümlüdür.

Schaeffler kayıttan önce, kayıt esnasında ve sonrasında kullanıcıdan, sorulan soruların yeterli derecede teyit edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. Örneğin tamirhane ve parça satıcıları kullanıcı gruplarında veya aynı işletmenin bağımsız veya bağlı şubeleri için işlem yapan hakiki şahsın vekâlet yetkisinin ve bu firmaların ticari sicil kayıt ispatı gereklidir. Eğer istenilen ispat sağlanamazsa veyahut kullanıcının verdiği bilgilerin doğruluğundan şüphe duyulursa Schaeffler yapılan kaydı silebilir.

5. Kullanıcı kayıt yaparken, kullanıcı adı ve şifre belirler; bunların kullanımı vasıtasıyla portalın kayıtlı kısmına erişim sağlanır.

Kullanıcı, şifresini gizli tutacağını ve sadece portalda kayıtlı kullanıcının kullanacağını taahhüt eder. Şifrenin üçüncü şahıslara verilmesine kesinlikle izin verilmez.

Eğer tamirhaneler, parça satıcıları veya öğrenim tesisleri mevzu bahisse, kullanıcı bu konuyla ilgili özen gösterme ve gizli tutma mecburiyetinden sorumludur. Hangi nedenle olursa olsun, eğer şifre üçüncü şahıslar tarafından öğrenilirse, kullanıcı derhal şifreyi değiştirmelidir ve Schaeffler e-posta yoluyla bilgilendirmelidir.

Madde 3 Portalın kullanım konusu ve kapsamı

1. Schaeffler kullanıcılara portalın açık ve kayıtlı bir kısmında bağlayıcı olmadan, herhangi bir yükümlülük kabul etmeden ve eksiksiz olma iddiasında bulunmadan çeşitli bilgiler sunar (bkz. GTŞ Madde 1).

2. Schaeffler, portalın kayıtlı kısmındaki her bir alanın, içeriğin ve hizmetlerin kullanımında, kullanıcının şahsıyla ilgili daha fazla ön şart talep etme, kullanıcı hakkında daha fazla bilgi edinme ve/veya diğer ticari şartların kabul edilmesini gerektiren haklarını saklı tutar. Eğer bahsedilen değişiklikler Schaeffler’in sadece bonus puanları sayesinde edinilebilen hizmetleriyle ilgiliyse (bkz. GTŞ Madde 2, No 3, Paragraf 2), GTŞ Madde 10 hükmü geçerlidir.

3. Schaeffler, portalın kullanıma hazır olmasının ve kullanımının gerekli tamirat işleri ve pencerelerinin dâhil olduğu teknik durum çerçevesinde mümkün olduğunu kullanıcılara hatırlatır. Bunun dışında portalın kullanıma hazır olması GTŞ Madde 6 No 2’ye göre uyarlanır.

4. Schaeffler, portal içerik telif haklarının korunma altında olduğunu vurgular. Metinlerin, metin parçalarının, resimlerin, fotoğrafların veya diğer görüntü materyallerinin kullanıcı tarafından Browsing veya Caching haricinde şahsi özel kullanımı aşan her türlü çoğaltma, değiştirme, yayma veya veri depolaması kesinlikle Schaeffler’den ve/veya ilgili portal partnerlerinden önceden onay alınarak yapılabilir.

5. Schaeffler, portal içeriklerinin marka kanunlarıyla korunma altında olan firma, ürün işaretlendirmeleri ve diğer işaretlendirmeler içerdiğini vurgular. Bu işaretlendirmelerin her türlü kullanımı Schaeffler’in ve/veya ilgili marka sahibinin kesinlikle önceden onayını gerektirir.

6. Schaeffler, bunun dışında portalın fikri mülkiyet haklarını da saklı tutar.

Madde 4 Kullanım anlaşmasının geçerlilik süresi, fesih edilmesi ve engelleme

1. Bu kullanım anlaşması süresiz geçerlidir.

2. Her iki taraf da bu kullanım anlaşmasını olağan olarak dört haftalık süre sonrasına yazılı olarak fesih edebilir; olağanüstü fesih etme hakkı saklı tutulur.

3. Eğer kullanım sözleşmesi sadece bir taraf tarafından fesih edilirse, Schaeffler kullanıcının portalın kayıtlı bölüme girmesini feshin etkili hale gelmesiyle beraber engelleyebilir. Bu, GTŞ Madde 4 No 4’ün geçerliliğini korur.

4. Anlaşmanın feshinden sonra kullanım ilişkisinin tasfiyesinde bu GTŞ geçerlidir. Eğer kullanım ilişkisi sonlandırılırsa ve kullanıcı feshin etkili olduğu süre zarfında portalın bonus programından faydalanıyorsa ve müşterinin bonus hesabında bonus puanları varsa, bonus programının sonlandırılmasıyla alakalı hukuki sonuçların düzenlenme şartları geçerlidir (bkz. portalın bonus programına katılım şartları, F bendi).

Madde 5 Portalın kapatılması

Schaeffler, portalı her an kapatma hakkını saklı tutar ve kullanıcılarla olan kullanım sözleşmesini olağan olarak fesih edebilir.

Madde 6 İçeriklerin/Hizmetlerin hazır olma durumu

1. Schaeffler, portalda verilen içeriklerin diğerlerinin yanı sıra Schaeffler’in portal partnerleri ve diğer üçüncü şahıslar tarafından hazırlandığını belirtir. Portal partnerleri ve diğer üçüncü şahıslar, Schaeffler tarafından özenle seçilmiştir. Portal partnerlerinin ve diğer üçüncü şahısların portal içerikleri dikkatle araştırılmış ve bir araya getirilmiştir. İçeriklerin devamlı güncelleştirilmesi, hacmi ve sayısı dolayısıyla Schaeffler’in portal partnerleri tarafından tedarik edilen bilgileri, dokümanları ve verileri kontrol etmesi mümkün değildir. Schaeffler bu nedenle portaldaki içeriklerden, hizmetlerin kullanılabilir olmasından sorumlu değildir. Bu durumda hizmetlerin Schaeffler veya portal partnerleri tarafından arz edilip edilmediği önemli değildir. Kullanıcı, portaldaki hizmet programlarının sadece araç sektörüyle alakalı bilgileri bulmaya yaradığını bilir. Bu nedenle kullanıcıyı kendisine ait göstermesi gereken özen zorunluluğundan muaf tutmaz.

2. Kullanıcının portala her zaman ulaşabilme hakkı yoktur. Özellikle arızalar Schaeffler’in kontrolünde olmayan bir tek veya esas neden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı ise, yani Schaeffler portalın erişebilirliğindeki arızalarından bizzat sorumlu değilse, bu durumlarda Schaeffler portalın erişebilirliğindeki arızalardan sorumlu tutulamaz.

Madde 7 Şifrenin kötüye kullanımı

Kullanıcı, portal hizmetlerinin kötüye kullanımında veya GTŞ Madde 2 No 5’e göre tanımlanan üçüncü şahıslar tarafından yapılacak bu bağlamdaki diğer hak ihlallerinde, özellikle kullanıcının sorumluğunda olan şifrenin başkalarına verilmesi veya bildirilmesinde GTŞ Madde 2 No 5’i ihlal etmesinden dolayı doğacak hak ihlallerinden kendisi mükelleftir.

Madde 8 Sorumluluk

1. Bilgilerin, yazılımların veya dokümantasyonların ücretsiz olarak kullanılmasına izin veriliyorsa, bu bilgilerin, yazılımların veya dokümantasyonların içeriklerinden ve hukuki anlamdaki noksanlıklarından; özellikle doğru, kusursuz, üçüncü tarafların koruma ve telif haklarından muaf olmasından, bütün olmasından ve/veya kullanabilirliğinden – ağır derece ihmal, kasıt veya art niyet dışında – sorumluluk üstlenilemez.

2. Portaldaki bilgiler, ürünlerin teknik özelliklerinin veya teknik seçeneklerin genel tanımını içerebilir, bunlar bazı durumlarda (örn. ürünlerin değişmesi durumunda) her zaman var olmayabilir. Bu nedenle istenilen ürünlerin performans özellikleri, satın alma esnasında ayrı ayrı doğrulanmalıdır.

3. Schaeffler’in maddi hasar ve hukuksal eksikliklere yönelik sorumluluğu, GTŞ 8.1 ve 8.2 bentlerindeki hükümler uyarınca düzenlenmiştir. Bununla beraber, örn. eğer ürün sorumluluğu kanununa göre, kasti, ağır derecede ihmal, insan hayatı, vücudu veya sağlığının hasar görmesi, ürünlerin yapısal garantisinin kabul edilmesi, art niyetle ürünlerdeki bir hasarın bildirilmemesi veya sözleşme hükümlerinin büyük bir kısmının ihlal edilmesiyle mecburen yükümlülük altına girmesi dışında Schaeffler’in herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Önemli sözleşme yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlal edilmesi durumunda ödenecek maddi tazminat, sadece sözleşmeye bağlı olarak ve öngörülebilen hasarlarla sınırlıdır.

4. Schaeffler portalı virüslerden uzak tutmaya çalışır, ancak tümüyle virüslerden arınmış olmayı garanti edemez. Kullanıcı, bilgileri, yazılımları ve dokümantasyonları indirirken kendi korunması adına ve portala virüs bulaşmasını önlemek için yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve virüs taramasının yapılmasını sağlamalıdır.

5. Kanıtlama yükünün taraf değiştirmesi, şimdiye dek anılan düzenlemelere bağlı değildir.

6. Eğer şimdiye dek anılan hükümlerle Schaeffler’in herhangi bir yükümlülüğü yoksa bu aynı zamanda Schaeffler’in diğer organları, çalışanları, temsilcileri ve yardımcıları için de geçerlidir.

Madde 9 Verilerin korunması

Portala kayıt ve portalın kullanılması bağlamında sorulan, saptanan ve ortaya çıkan kullanıcıya ait kişisel bilgiler, Schaeffler tarafından Schaeffler web sayfasındaki uygulanabilir veri koruma yönergelerine bağlı kalınarak korunur.

Lütfen bu linkten veri koruma açıklamasına bakınız.

Madde 10 Genel Ticari Şartların değiştirilmesi

1. Schaeffler bu GTŞ’yi her zaman ve neden göstermeksizin Madde 10 doğrultusunda değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Değiştirilen GTŞ yürürlülüğe girmeden en geç iki hafta önce kullanıcılara e-posta yoluyla bildirilir. Eğer kullanıcı yeni Genel Ticari Şartlara e-postayı aldıktan iki hafta sonrasına kadar yazılı olarak veya e-posta ile itiraz etmezse, değiştirilen Genel Ticari Şartlar kabul edilmiş sayılır. Schaeffler kullanıcıya gönderdiği, değiştirilen şartları içeren e-postada bu süre hakkında ve bunun önemi hakkında kullanıcıyı ayrıca bilgilendirir. Eğer kullanıcı değiştirilen GTŞ’ye itiraz ederse, portalı kullanması artık mümkün değildir. Kullanım ilişkisi, bu durumda olağan olarak fesih edilir ve GTŞ Madde 4 No 2’ye göre itirazın ardından geçen dört hafta sonrasında son bulur. Anlaşmanın sonlandırılmasıyla alakalı diğer sonuçlar GTŞ Madde 4’e göre gerçekleşir.

Madde 11 Hakların talep ve dava edilmesi

Portalın kullanımıyla veya bu GTŞ’den doğan haklar – tüketici olmayanlar söz konusu olduğu müddetçe – bir yıl içinde mahkeme yoluyla talep ve dava edilebilir ya da bu süre sonrasında hak iddia edilemez.

Madde 12 Son hükümler

1. Kullanım sözleşmesi, bu GTŞ ve portalla alakalı kullanıcıyla Schaeffler arasındaki diğer ilişkiler, Schaeffler firmasının nesnel olarak bulunduğu yerde geçerli olan maddi hukuka bağlıdır. BM satım hukuku (milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması, CISG) geçerli değildir.

2. Kullanım sözleşmesi, GTŞ veya portalın kullanımından doğacak veya bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda, eğer kullanıcı tüccar ya da kamu hukukuna tabi tüzel kişi değilse veya kamu malı mevzu bahis değilse, Schaeffler’in bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkili sayılır.